Uw privacy

Praktijk Morgenlicht neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en werkt volgens de richtlijnen van de AVG.

Om mijn werk goed te kunnen doen en in contact te blijven met de klanten zal Praktijk Morgenlicht een persoonlijk dossier aanleggen.

Sinds de nieuwe AVG-wet heb ik daar uw toestemming voor nodig. Praktijk Morgenlicht vraagt u dan ook een toestemmingsformulier te ondertekenen. Dit zal u gevraagd worden in het intakegesprek bij uw eerste afspraak.  Zonder toestemming kan er geen behandeling gestart worden. Ook verzoekt Praktijk Morgenlicht u zich bij de eerste afspraak te legitimeren.

De volgende persoonsgegevens zal Praktijk Morgenlicht van u vastleggen:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • BSN (als u een vergoeding wilt van de verzekering, legitimatie verplicht)
  • Naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts
  • Uw medische gegevens die van belang zijn voor de voetbehandeling (zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen, gebruik medicijnen, het hebben van diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie), ondergaande operaties, etc.
  • Er kunnen eventueel ook foto’s gemaakt worden van uw voeten om te controleren of er vooruitgang is of voor overleg met collega’s (dat overleg gebeurt altijd anoniem)

Gegevens worden alleen aan derden (artsen) verstrekt als u daar schriftelijk om verzoekt. U krijgt de gegevens dan persoonlijk overhandigd na indentiteitscontrole.

Praktijk Morgenlicht bewaart uw gegevens in een afgesloten dossierkast waar alleen Brigitte Stokkel (de voetreflexoloog en eigenaar van Praktijk Morgenlicht) de sleutel van heeft.

U heeft te allen tijde het recht om uw dossier in te zien. Medische dossiers moeten volgens de wet 15 jaar bewaard blijven. Echter als u erom vraagt het dossier te vernietigen dan zal Praktijk Morgenlicht daar gehoor aan geven. U kunt dit verzoek doen via een e-mail aan info@praktijkmorgenlicht.nl. Of u verzoekt uw dossier mee te krijgen om het zelf te vernietigen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik of als u meer informatie wilt over de beveiliging van de door Praktijk Morgenlicht verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Brigitte Stokkel via e-mailadres info@praktijkmorgenlicht.nl of via telefoonnummer 06-21603955.

Verder heb ik bij ontvangst van mijn diploma de belofte van geheimhouding afgelegd en getekend. Dus alles wat er besproken wordt tijdens de behandelingen blijft uiteraard tussen u en mij (Brigitte Stokkel, eigenaar van PraktijkMorgenlicht). Wel kan er overleg plaatsvinden tussen collega’s, maar dit gebeurt in anonimiteit, Praktijk Morgenlicht zal te allen tijde uw privacy beschermen.